Влияние размеров шлифовально круга при круглом шлифовании

Влияние размеров шлифовально круга при круглом шлифовании

Приведены результаты моделирования влияния размеров шлифовального круга при круглом шлифовании на трудоёмкость шлифования, затраты энергии, себестоимость выполнения перехода и её составляющие.

Оценка зависимости трудоёмкости и себестоимости круглого шлифования от размеров шлифовального круга использовался интерактивный модуль «P4131» комбинированной системы автоматизированного проектирования технологических процессов механической обработки “Sapr_2014” [1]. Модуль, при заданных размерных и качественных характеристиках перехода, обеспечивает интерактивный выбор шлифовального круга, расчёт и назначение режимов обработки в широкому диапазоне вариантов влияющих факторов. Определяются также затраты времени, затраты энергии, себестоимость перехода и значения её составляющих. Составляющие расчёта себестоимости выводятся на экран для ознакомления и сохраняются в специальном рабочем файле. Стандартное описание  перехода выводятся на экран и сохраняются в файле рабочего варианта технологического процесса. На рис.1 показана копия экрана при проектировании шлифования цилиндрической поверхности ø100h6.

 

Рис.1. Скрин-шот экрана при проектировании шлифования поверхности ø100h6

Моделировалось шлифование на круглошлифовальном станке модели 3М130 цилиндрической поверхности ø100h6 длиной 250 мм с требованиями к шероховатости Ra0,63 мкм. Стоимость станка по курсу НБУ составляет 19800 грн. Материал детали – Сталь 45. Размер заготовки составлял ø100,25h12мм. Использовались шлифовальные круги плоской формы размерами: 600х150, 600х125, 600х100, 600х80, 600х63, 500х63, 400х50, 300х40 и 100х13. На рис. 2 приведена диаграмма зависимостей трудоёмкости шлифования (Тосн), зарплаты рабочему, затрат на инструмент, затрат на амортизацию станка, затрат на электроэнергию и суммарной себестоимости перехода шлифования от размеров круга.

 

Рис.2.Диаграмма зависимостей трудоёмкости шлифования (Тосн, мин), зарплаты рабочему, затрат на инструмент, затрат на амортизацию станка, затрат на электроэнергию и суммарной себестоимости (С,грн) перехода шлифования от размеров круга.

Анализ результатов моделирования свидетельствует о том, что наименьшие трудоёмкость, затраты энергии и себестоимость достигаются при применении кругов наибольшей ширины.

Литература

1. В.І. Войтенко. Програмний продукт „Система автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки SAPR_2014” (“SAPR_2014”). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54522. від 30.04.2014. Державна служба інтелектуальної власності України. Бюлетень. ”Авторське право та суміжні права” № 33. 

Рис.1. Скрин-шот экрана при проектировании шлифования поверхности ø100h6

Комментарии   

 
#2 Voytenko 14.06.2017 10:43
Буду рад любому сотрудничеству. ..
Цитировать
 
 
#1 Гость 14.12.2016 16:05
При аналізі змісту існуючих посібників для машинобудівних факультетів вишів спостерігається певне уникнення детального викладення методів алгоритмізації технологічної собівартості виробу з урахуванням всіх статей витрат. В роботі показана спроба дослідити зміну технологічної собівартості шліфувальної операції з урахуванням її основних складових: амортизації обладнання, витрат на оплату послуг робітника, електроенергії, інструментів тощо зі зміною діаметра і ширини шліфкругів опираючись на оригінальну авторську розробку SAPR_2014. Працемісткість такої розробки виміряється людинороками і, крім того, вона вимагає від технологів-маши нобудівників спеціальних знань в сфері алгоритмізації та мов програмування, які в навчальних планах наших консервативних технічних вишів ледь-ледь пробивають собі дорогу через відсталість, на загал, нашої професури. Результатом є відсутність технологічної ідеології проектування РТП, алгоритмічно пов'язаної з економікою. В цьому сенсі роботу можна вважати піонерською. Звичайно виникає багато питань до автора з приводу тих чи інших алгоритмів зокрема щодо оцінок по статтям витрат, на які дати відповіді в замітці на дві сторінки неможливо. Очевидно відповіді слід шукати в роботі автора: Системи автоматизованог о проектування технологічних процесів машинобудування : навч. посіб. / Войтенко В.І. - К.: НТУУ „КПІ”, 2012. -232 с. –Гриф МОНМС України від 21.02.2012р. Досадним упущенням є відсутність графічних залежностей на рис. 2.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии